تبلیغات
red rose red rose - ای كاش...
 

ای كاش...

نویسنده: rose

 

                                                  

                                                                         بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com  ..ای کاش آدما یه زره با هم مهروبن تر  بودنبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                      بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش میتونستیم حرفای دلمون رو به هم بگیمبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                                  بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش  دروغ وجود نداشتبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                               بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش رویا های ما همه حقیقت میشدبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                                 بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش هیچ زندانی وجود نداشتربهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                        بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش همیشه دوست داشتن ها همیشگی بودبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                                بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comای کاش ظاهر ما آدما مثل قلب مون بودبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                                        بهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.comو خیلی ای کاش های دیگهبهاربیست          www.zibasazi.bahar-20.com

                                                                              

                                                                                                               

 

() نظرات