تبلیغات
red rose red rose - من & تو
 

من & تو

نویسنده: rose

 

                                                                                           

                                                          وقتی که به هم که میرسیم 

                                                                     سه نفریم
 

                                                                    من وتو وبوسه


                                                             از هم که جدا میشویم

                                                                      چهار نفریم

                                                                       تو وتنهایی

                                                                      من وعذاب

                                                          m7f.mihanblog.com عکس های متحرک عاشقانه دختر و پسر            

 

() حرف دل