تبلیغات
red rose red rose - چرا دنیا بر عكسه؟؟؟
 

چرا دنیا بر عكسه؟؟؟

نویسنده: rose

 

                                                                                                          

دنیا رو بد ساختن .. کسی را که دوست داری . تو را دوست نمی دارد .. کسی که تو را دوست دارد . تو دوستش نمی داری .. اما کسی که تو دوستش داری و اوهم تو را دوست دارد به رسم و ایین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است .

 

                                                

 

() نظرات