تبلیغات
red rose red rose - بی نهایت
 

بی نهایت

نویسنده: rose

 

                    
                                      
                                       اینجا بی نهایت من است!
                               دنیا همیشه به کام زمین تلخ می شود
                                       وقتی تمام ابهای جهان راکدند
                                             و زمین بغض میکند
                                                     و ثانیه ها
                                         روی جسد ماه راه میروند
                            انگاری وقتی نمانده است برای توقف زمین
                                                   باید دوباره رفت
                                    و تا بی نهایت شب گریه را سرود!!
                                                          

 

() نظرات