تبلیغات
red rose red rose - عاشق
 

عاشق

نویسنده: rose

 

                                 عاشقت بودم....یادت هست؟...

                                 گفتم كه دوستت دارم...گفتی

                              كه كوچكی برای دوست داشتن

                                            رفتم تا بزرگ شوم

                                       اما آنقدر بزرگ شدم كه

                                      یادم رفت عاشقت هستم

                                    

 

() نظرات